Misyon – Vizyon

Misyon

 • Uzaktan eğitim sisteminde dersler ve programlar için kullanılması gereken teknik ekipmanlar ve standartları belirlemek ve bu standartlar için ortamı geliştirmek,
 • Uzaktan eğitim sistemlerinde öğretim elemanları tarafından eğitim amacıyla verilen derslerin akredite edilmesinin sağlanması ve gerekli desteğin sunulması,
 • Uzaktan eğitim sistemlerinin sorunsuz çalışması ve daha iyi hale getirilmesi için gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı kurumlarla eşgüdümlü çalışmaların yürütülmesi,
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, araştırma-geliştirme (ARGE) çalışmalarını yürütmek,
 • Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç doğrultusundaeğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamaktır.

Vizyon

 • Vizyonumuz, Uzaktan eğitim yöntemi ve araçlarını kullanarak uluslararası standart ve kalitede eğitimlerle öğrenci sayısını artırarak, uzaktan eğitim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olan,
 • Bireyin sürekli öğrenmesi ve kendini yaşam boyu geliştirmesi fikri hedef alınarak toplumdaki her bireyin ulaşmasını sağlayan,
 • Öğretim elemanlarımızın yüksek bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanmak isteyen bireylere uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştıran,
 • Uzaktan eğitim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttıran,
 • Takım çalışması esas alarak girişken ve paylaşımcı yapıya sahip, süreç yönetimini daha verimli uygulayan,
 • Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,
 • Üniversite personeli ve öğrencilerinin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan,
 • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir merkez olmaktır.
22 Aralık 2022
Öğrenci Destek Hattı