Ara sınav ve Dönem sonu sınavları nasıl yapılacak?

Sevgili öğrenciler,

Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için bir ara sınav, bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır.

Performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmelerin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 40’tan fazla olamaz.

25 Eylül 2019
Öğrenci Destek Hattı