Teşkilat Şeması

Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Teşkilat Şeması

Samsun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yönetim organlarından oluşmaktadır.

İdari birimlerimiz öğrenci işleri ve sistem yönetimi olarak iki birime ayrılmış durumdadır.

Yönetim mekanizması Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından alınan değerlendirilen ve neticede alınan kararlar doğrultusunda işletilirken; öğrenci işleri ve sistem yönetim birimleri de alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır.

21 Kasım 2020