Duyurular
Öğrencilerimiz için Çevrimiçi Sınav Kılavuzu
Değerli öğrenciler, Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için çevrimiçi sınavlar düzenlenebilir. Çevrimiçi sınav ekranlarının tanıtılması amacıyla Merkez Müdürlüğümüzce bir kılavuz yayımlanmıştır. Kılavuzu indirmek için tıklayınız.
UZEM ile Ders Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Değerli öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın COVİD-19 salgını ile ilgili yazıları doğrultusunda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere derslerin uzaktan eğitim yolu ile sürdürülebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz sahip olduğu teknik altyapı ve alanında uzman personelleriyle bu süreci...
2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı
Ders (Ders sorumlusu) Tarih YDİ102 Yabancı Dil II (Öğr. Gör. Zuhal Kardeşler) Çarşamba (12:30 – 13:30) AİT101 Atatürk İlkeleri ve Inklap Tarihi I (Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK) Çarşamba (13:30 -14:30) AİT101 Atatürk İlkeleri ve Inklap Tarihi II (Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK) Çarşamba (14:30 -15:30) TDİ101 Türk Dili I (Öğr. Gör....
Sanal Sınıf Girişi
Haberler
Çevrimiçi Sınav Düzenleme Kılavuzu
Değerli öğretim elemanları, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından hizmetinize sunulan, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi sınavların oluşturulması, yayımlanması ve sonuçların alınması süreçlerini içeren bir kılavuz yayımlanmıştır. Çevrimiçi Sınav Hazırlama Kılavuzunu indirmek için tıklayınız. 
ÖYS Kullanım Kılavuzu
Değerli öğretim üyeleri, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 3 hafta süreyle ara verilmiştir. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyurular dikkate alınarak, eğitim – öğretim faaliyetlerinin ilgili üniversitelerin uzaktan eğitim birimlerince desteklenmesi durumu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, üniversitemiz Uzaktan...
Örnek Sunum Şablonu Yayımlandı
Uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler için örnek bir sunum şablonu yayımlanmıştır. Sunum Şablonuna erişmek için tıklayınız. 
Samsun Üniversitesi Tanıtımı
COVID-19 Pandemi Sürecinde SAMÜ'de Uzaktan Eğitim
Öğrencilerin ÖYS’ye Detaylı Erişim Raporu
Aşağıda 26/03/2020 ve 10/05/2020 tarihleri arasında öğrencilerimizin öğrenme yönetim sisteminde geçirdiği detaylı erişim zamanı dikkate alınmıştır. Bu kapsamında 46 günlük zaman dilimi içerisinde öğrencilerin sistem üzerindeki içeriklere gün başına: Minimum 46 saat Maksimum 3247.7 saat Ortalama 1535 saat erişim sağladığı görülmüştür.
Çevrimiçi Sınavlar ve Sınavlara Öğrenci Katılımları
Uzaktan öğretim yoluyla 03 Nisan 2020 ve 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında çevrimiçi sınavların düzenlendiği görülmektedir. Aynı gün içerisinde maksimum 39 oturumun düzenlendiği ve toplamda 1665 öğrencinin düzenlenen oturumlara katılım sağladığı görülmüştür.  Söz konusu tarih aralığında sadece tek bir sınavın yapıldığı oturuma ise 37 öğrenci katılım sağlamıştır. Çevrimiçi sınavlar ve...
Senkron ve Asenkron Faaliyetler
Tüm dünyada baş gösteren COVID-19 pandemisi nedeni ile Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda olmak üzere Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yolu ile yürütülmektedir. Pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek...
Sıkça Sorulan Sorular
Ara sınav ve Dönem sonu sınavları nasıl yapılacak?
Sevgili öğrenciler, Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için bir ara sınav, bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar internet ortamında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, gözetimsiz bir şekilde uygulanmaktadır. Dönem sonu sınavlar ise sınıf ortamında ve gözetmenler eşliğinde yapılmaktadır. Ara sınavların genel başarınıza etkisi %20 olarak belirlenmiştir.
Dersi veren öğretim elemanı kim? Nasıl iletişime geçebilirim?
Sevgili öğrenciler, Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir ders için ayrı bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. İlgili öğretim elemanlarının bilgisine hem Öğrenci Bilgi Sisteminden hem de Öğrenme Yönetim Sisteminden ulaşabilirsiniz. Uzaktan öğretim yoluyla ders veren öğretim elemanlarının telefon, adres ve e-posta bilgileri sistemde yer almaktadır.
Dersler İzleyemedim, arşivden geriye dönük izleyebilir miyim?
Sevgili öğrenciler, Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler bulut teknolojisi aracılığıyla kesintisiz hizmet veren sunucularda depolanır. Dolayısıyla, uzaktan öğretim yoluyla verilip kayıt altına alınan dersler istenildiği zaman geriye dönük olarak izlenebilir.
UZEM Dersleri için devam zorunluluğu var mı?
Değerli öğrenciler, Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Dersleri gerek yerleşke içerisinden gerekse özel ağlar üzerinden, bir başka ifadeyle internete bağlandığınız herhangi bir cihaz üzerinden zaman ve mekan bağımlılığı olmaksızın izleyebilirsiniz.
Sisteme Giremiyorum Ne Yapmalıyım?
UZEM Öğrenme Yönetim Sistemine (ÖYS) giriş yapabilmek için öncelikle: İlgili dönemde ders kaydı yapmış olmalısınız. Ders kaydınızı kesinleştirmiş olmalısınız. Ders kaydınızı yaparken ilgili dersler için UZAKTAN ifadesi olduğundan emin olmalısınız. İlgili derslere ait tahakkuk eden ücreti ödemiş olmalısınız. Eğer yukarıdaki şartlar yerine geldiyse Öğrenci Bilgi Sistemindeki kullanıcı adı ve şifreniz...
Uzaktan Eğitim Sistemine Nasıl Gireceğim?
Sevgili öğrenciler, Uzaktan Eğitim Derslerine giriş yapabilmek için öncelikle ilgili dönemde ders kaydınızın kesinleştirilmiş olması ve tarafınıza tahakkuk eden ders ücretinin üniversitemizin ilgili hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Ders kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerimiz UZEM Web sitesine gidip, Öğrenme Yönetim Sistemi bağlantısına tıklayarak; Öğrenci Bilgi Sistemindeki Kullanıcı ve Şifresiyle sisteme giriş yapabilirler....